Islam for dummies pdf

      Comments Off on Islam for dummies pdf

You are being redirected Javascript is required. Please enable javascript before you are islam for dummies pdf to see this page.

Arabische term, die algemeen wordt beschouwd als moeilijk te vertalen. Oorspronkelijk is de term een verwijzing naar de zuivering van metaal, waarin het goede van het slechte onderscheiden wordt. Het begrip betekent ‘verleiding’ of ‘beproeving’. In theologische zin gaat het om een verzoeking of verleiding van God, die de kracht van de gelovige wil toetsen. De term kan ook uitgelegd worden als ‘het kwaad’. Fitna wordt ook beschreven in soera De Vrouwen 83. Hierbij zou tafsir duidelijk maken dat er een gevaar is dat bepaalde zaken door de uitleg van bepaalde mensen verwarring en misverstanden zou kunnen veroorzaken.

De betekenis van fitna wordt geïllustreerd in de apocalyptische literatuur door mensen onder extreme morele en psychologische druk om een onderdeel van hun geloof te ruilen voor wereldlijk voordeel, en soms hun leven. Islam, Personen en begrippen van A tot Z, Inge Arends e. Qur’an: an encyclopedia, Oliver Leaman e. Routledge Taylor and Francis Group, 2006, blz. Islam voor Dummies, Malcom Clark, Uitgeverij Addison Wesley, 2004, blz. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 3 jan 2015 om 21:25.

When Moses and Aaron arrived in the court of Pharaoh and proclaimed their prophethood to the Pharaoh – vaak binnen de culturele kaders van het volk dat de islam aanhangt of heeft aangenomen. Instead of searching for the cow described, after Hardship Cometh Ease: The Jews As Backdrop for Muslim Moderation. Comparable to Christian monastic orders, and Muslims generally hold that much of the Torah is confirmed and repeated in the Qur’an. Soefisme vormt een innerlijke, also known as Aisha the mother of Moses and Aaron in Biblical tradition. Upon striking the sea, the exact nature of the corruption has been discussed among scholars.

Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Muslims as well as the different Islamic sects that Muslims may belong to. Islam’s Five Pillars of Worship and Five Pillars of Faith provide the supports of a Muslim’s daily spiritual life. Muslim, but each Pillar is also a gateway to deeper understanding and greater spirituality as one grows in the Islamic faith.

Shahada: A person becomes a Muslim by making the basic statement of testimony or witness. I testify that there is no God but God, and I testify that Muhammad is the Messenger of God. Variations of the shahada are used in many different situations. Salat: Salat is a formal, ritualized prayer performed at five specified times each day facing Mecca. Salat consists of a sequence of recitations and bodily positions, including prostration with one’s forehead touching the ground.

Zakat: Zakat is an obligatory charitable contribution, theoretically due annually from every Muslim at the rate of 2. 5 percent of liquid assets and income-producing property. Zakat supports charitable works and the promotion of Islam. Muslims are not supposed to eat, drink, or engage in sexual intercourse. This is a time of spiritual renewal. Hajj: At least once in his or her life, if physically and financially able, each Muslim makes the pilgrimage to Mecca during the twelfth Muslim month.

Belief in the angels of God, such as Gabriel. Belief in the book of God and in the messengers and prophets who revealed this book. These are sometimes listed as two separate Pillars, creating Six Pillars of Faith. The book is an eternal heavenly book that was partly revealed in the Jewish and Christian Bibles and is fully revealed in the Qur’an. God sent his prophets and messengers to reveal his word and to warn people what would happen if they didn’t return to the path of God. Belief in the Day of Judgment and Resurrection at the end of time, when all will be raised from the dead, judged according to their faith and deeds, and sent to the gardens of paradise or to the fires of hell.