Brunner and suddarth”s textbook of canadian medical surgical nursing pdf

      Comments Off on Brunner and suddarth”s textbook of canadian medical surgical nursing pdf

Sir William Osler eftersom den kan manifesteras på många brunner and suddarth’s textbook of canadian medical surgical nursing pdf sätt. Primär syfilis fås vanligtvis genom direkt sexuell kontakt med en annan persons smittsamma lesioner. Lesionen kan emellertid se ut nästan hur som helst.

Vanligtvis utvecklas den från en makula till en papel och slutligen en erosion eller ulceration. 7 till 10 dagar efter att schankern har bildats. Lesionen kan kvarstå i tre till sex veckor utan behandling. Rödaktiga papler och noduler över merparten av kroppen p. Sekundär syfilis uppträder ungefär fyra till tio veckor efter den primära infektionen. Symmetriska rödaktiga-rosa, icke-kliande utslag kan uppträda på bålen och extremiteterna, inklusive handflatorna och fotsulorna. Utslagen kan bli makulopapulösa eller varfyllda.

Det kan bildas platta, breda, vitaktiga, vårtlika lesioner som kallas condyloma latum på slemhinnorna. Diagnosen latent syfilis ges då serologiska tester visar på infektion samtidigt som kliniska symtom saknas. I Storbritannien används ett gränsvärde på två år för tidig och sen latent syfilis. Tidig latent syfilis kan innebära återfall av symtom. Sen latent syfilis är asymtomatisk och inte lika smittsam som tidig latent syfilis.

Byst i Musée de l’Homme, Paris. Personer med tertiär syfilis smittar inte. Gummatös syfilis eller sen benign syfilis uppträder vanligtvis 1 till 46 år efter den första infektionen, med ett genomsnitt på 15 år. Detta stadium karakteriseras av bildning av kroniska gumma, som är mjuka, tumörlika inflammerade kulor som kan variera mycket i storlek.

Neurosyfilis är en infektion som påverkar det centrala nervsystemet. Dessutom kan Argyll Robertson-fenomen förekomma, vilket är bilateralt små pupiller som dras samman när personen fokuserar på objekt som är nära, men inte dras samman vid exponering för starkt ljus. Den vanligaste komplikationen är syfilitisk aortit vilket kan resultera i aneurysmbildning. Medfödd syfilis kan uppkomma under graviditeten eller under förlossningen.